Rubin Mass has 85 years of experience: qualitative and valuable publishing, since 1927 (Berlin) – and as from 1933 in Jerusalem

האם בני ישראל היו במצרים 430 שנה או 210 שנה?

שמות יב,מ: וּמוֹשַׁב בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, אֲשֶׁר יָשְׁבוּ בְּמִצְרָיִם--שְׁלֹשִׁים שָׁנָה, וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה.

האם חז"ל התכוונו לכך שבני ישראל ישבו במצרים 210 שנה ולא כפי שהתורה כותבת, 430?

ממתי מחשבת התורה את תחילת מושב בני ישראל במצרים? מגלות יעקב מביתו בברחו מפני עשו. גלות זאת החלה בהיות יעקב בן 40, שהרי כאשר היה עשו (תאומו ובן גילו של יעקב) בן 40 נשא שתי נשים שהיו למורת רוחם של הוריו (בראשית כו, לד-לה), ומיד אחר כך החל עניין ברכת יצחק ליעקב ועשו, שהסתיים בשליחת יעקב לארם לשאת אישה (בראשית כח, ב). יעקב יוצא מבאר שבע (בראשית כח, י), ולאחר שהובטח לו על ידי ה' שישמרהו בכל אשר ילך (בראשית כח, טו), הלך יעקב "ארצה בני קדם" (בראשית כט, א). היכן היא "ארץ בני קדם"? לדעתי היא גבולה המזרחי (קדם) של מצרים, ומכאן החלה גלות יעקב במצרים. אסביר: התורה מונה את שנים-עשר בני ישמעאל, והאחרון שבהם הוא קדמה (בראשית כה, טו). בני ישמעאל גרו בפריסה גדולה: " וַיִּשְׁכְּנוּ מֵחֲוִילָה עַד-שׁוּר, אֲשֶׁר עַל-פְּנֵי מִצְרַיִם" (בראשית כה, יח), כלומר הבן הצעיר קדמה גר בקצה המזרחי של מצרים, וזאת היא "ארץ בני קדם". יעקב שהה בארץ בני קדם 38, לפני שהגיע לחרן בגיל 78. בהיות יעקב בן 130 שנה הוא ירד למצרים עם בניו (כך אמר יעקב לפרעה), כלומר 90 שנה לאחר גלותו מבית אביו למצרים (ארץ בני קדם). אִתו בירידה למצרים היו 70 נפש, ביניהם היו גם בניו ונכדיו, כולל בנו לוי ונכדו קהת, בן השנה. קהת הוליד את עמרם בהיותו כבן 131 (שנתיים לפני מותו), כלומר 130 שנה לאחר בואו למצרים. עמרם הוליד את משה בהיותו בן כ 130   שנה (7 שנים לפני מותו), כלומר בשנת ה-350 לרדת בני ישראל למצרים (90 שנה מגלות יעקב הראשונה עד בואו מצרימה עם בניו ונכדיו, עוד 130 שנות קהת במצרים עד שהוליד את עמרם, עוד 130 שנה עד שעמרם הוליד את משה: 90+130+130 = 350). כעבור 80 שנה התייצב משה לפני פרעה, כלומר בשנת ה-430 לרדת יעקב למצרים, וכל 430 השנים הללו, למעט 36 שנה שבהן יעקב היה בחרן וישב בכנען, עד למכירת יוסף כעבד במצרים.

ובכל זאת חז"ל אומרים שבני ישראל היו במצרים 210 שנה, הכיצד? התכנון של ה' בברית בין הבתרים היה 400 שנות עינוי (ועבדום וענו אותם 400 שנה), וויתר על 190 שנה (חישב את הקץ), כלומר 210 שנות עינוי, ולא שנות שהייה במצרים, שהרי שנים רבות משהייתם במצרים היה יוסף חי ומכובד מאד על המצרים. שנות עינוי אלה התחילו בעת הולדת עמרם (השנה ה – 220 מבריחת יעקב לקדמה, בארץ בני-קדם), אז קם מלך חדש על מצרים שלא ידע את יוסף, כלומר את בית יוסף, אשר היו בשלטון במצרים עוד כ 60 שנה אחרי מות יוסף: וַיָּמָת יוֹסֵף וְכָל-אֶחָיו, וְכֹל הַדּוֹר הַהוּא (שמות א,ו). המלך החדש החל בגזירות של מיסוי, אחר כך עבדות פרך, ואחר כך, עם הולדת משה, גזירת 'כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו'. מהולדת עמרם עד הולדת משה עברו 130 שנה, ועוד 80 שנות משה, הרי 210 שנות עבדות.

 

בכך נוכל ליישב את הסתירה כביכול בין חז"ל שקבעו 210 שנים לבין התורה שקבעה במפורש ובמדויק 430 שנה.

 

בשולי הדברים, אברר להלן מדוע היו בני ישראל במצרים 430 שנה ולא 400 שנה, בהתאם לגזירה של "ברית בין הבתרים": וַיֹּאמֶר לְאַבְרָם, יָדֹעַ תֵּדַע כִּי-גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם, וַעֲבָדוּם, וְעִנּוּ אֹתָם--אַרְבַּע מֵאוֹת, שָׁנָה; בראשית טו,יג. יעקב עזב את מצרים בגיל 78, והלך ללבן בחרן. יוסף נמכר למצרים בהיותו בן 17, ואז יעקב היה בן 108, ואלו אותם 30 השנים (מגיל 78 עד גיל 108 של יעקב) בהם בני ישראל נעדרו ממצרים, ואותם השלימו בישיבתם במצרים סך הכול 430 שנה, כדי לקיים את הגזירה של "ברית בין הבתרים". ראה בטבלה להלן.

 

 

אירוע

גיל של

גיל

שנה מצטברת במצרים

הערה

אירועי מצרים

ברכת יצחק - בריחת יעקב ל"ארץ בני קדם"

יעקב

40

0

גיל יצחק: 100

קדמה בן ישמעאל גר במצרים

יעקב מגיע לחרן – אצל לבן

יעקב

78

38

 

יעקב עוזב את מצרים ומגיע ללבן

יעקב נושא את לאה ושבוע אחר כך את רחל

יעקב

78

38

 

 

לוי נולד

יעקב

81

41

 

 

יוסף נולד

יעקב

91

51

 

 

יעקב חוזר לכנען

יעקב

98

58

 

 

יוסף נמכר למצרים

יעקב

108

68

 

יוסף חוזר למצרים לאחר 37 שנות היעדרות "בני ישראל" ממצרים

יצחק נפטר

יצחק

180

80

 

 

קהת נולד ללוי

יעקב

129

89

 

 

יעקב יורד למצרים

יעקב

130

90

 

 

יוסף נפטר

יוסף

110

161

גיל לוי: 120

שושלת יוסף - מנשה שולטת במצרים

יוכבד נולדה ללוי

לוי

136

177

 

שושלת יוסף - מנשה שולטת במצרים

לוי נפטר

גיל לוי

137

178

 

שושלת יוסף - מנשה שולטת במצרים

עמרם נולד

קהת

131

220

 

קם מלך חדש על מצרים - גזירות מיסים

קהת נפטר

קהת

133

222

 

עבדות

עמרם ויוכבד מולידים את אהרן

עמרם

127

347

גיל יוכבד: 170

עבדות

עמרם ויוכבד מולידים את משה

עמרם

130

350

גיל יוכבד: 173

גזירת כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו

עמרם נפטר

עמרם

137

357

 

עבדות פרך

משה מתייצב לפני פרעה / יציאת מצרים

משה

80

430

 

יציאת מצרים - 210 שנים לאחר שקם מלך חדש על מצרים

 

  

 ===========================

The future north alignment - the alignment of our prayers?

 

As a supplement to my articleA Linear Concept of Directions from Abraham to King David” (appearing on the “דעת” site:), I will set forth a theory that the present north “the prime meridian” line does not designate the true north. The line I designated in my former article is the line that designates the original north from time of the six days of creation and that line is the “prime meridian” destined to return to our world.

 

 

I’ll repeat the important sights found on this line:

Mount Sinai, the Cave of Machpelah, Rachel’s Grave, the Temple Mount, Rachel’s Sepulcher, Galeed, the Garden of Eden.

Yes, all of these six sights are found on one straight line. This line’s angle is 23.5 degrees to the right of the present north prime meridian (azimuth 23.5). This phenomenon, all of these six sights (and it is quite possible that additional sights will be found on this line), brings us to ask how such a thing happened, and what was the Creators reason for placing these sights on one straight line. In my former article I attempted to explain this phenomenon as the “unique holiness of Jerusalem”, mainly because of an additional line (Joseph’s Grave, Beth-el, The Temple Mount) that crosses this line.

 

Since then I learned, (thanks to Michael Gross who pointed it out to me) of Ovadia Sephorno’s commentary on Noah, Genesis, Chapter 9, verse 22: “While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease”. The Sephorno comments: “shall not cease” Shall continue in the same unnatural way I (G-d) restricted them after the deluge: for the sun moves from its angle in relation to the equator and this move is the reason all was changed. Since before the deluge the sun moved directly on the daily equator, and this caused the world to remain in the Spring season all the time, and thus there was a general repairing for all things, plants and animals and their life span”. That is to say, until the days of Noah the world had a different angle in relation to the sun. This angle caused it to be Spring (or Winter or Fall or Summer) without changing the weather during the whole year and on every point of the earth, a phenomenon that caused men to live 900 years. The change in the angle of the world in relation to the sun created a new “equator” known to us as the latitude line of zero degrees. The angle of the earth in relation to the sun at the peek of Summer and Winter is known as the angle of 23.5 degrees and reaches the “tropic of Cancer” and the “tropic of Capricorn”. The Sephorno continues: “and He said it will be ‘While the earth remaineth’ until G_d bless his name will repair the damage done during the deluge, as it is said ‘For as the new heavens and the new earth, which I will make’ (Isaiah chapter 66, verse 22). For then the sun will return to the daily equator as before, and there will be a general repairing of all things, plants and animals and their life span, as it was before the deluge…”. We understand from The Sephorno that in the future the earth will return to its former angle before the deluge in relation to the sun, and the change between the angle then and today is 23.5 degrees. From this we understand that the earth will turn 23.5 degrees, which will make the line I formally spoke of to be the new north line (the prime meridian) without an angle.

 

Actually, The Sephorno reveals two important things: First, that the earth will return to its original angle in relation to the sun, therefore erasing the seasons. Second, that the plants and animals will return to a longer life span, thus the ordinary life span of a man will be about 900 years. (The Sephorno also strengthens this concept by a quote from Isaiah, chapter 65 verse 20 “for the child shall die an hundred years old…”, that is to say to die at the age of 100 will be to die as a child).

 

If so, we found that the line drawn from the south side of Mount Sinai goes through the Cave of Machpelah in Hebron, passes through the site of Rachel’s Grave, and goes to the Temple Mount. And from the northern side starts in the Garden of Eden continues through the Galeed and Rachel’s Sepulcher ending in the Temple Mount. It becomes a line drawn from the south and from the north, towards the site of the Temple and turns that site into a “תל-פיות - a mound that all mouths turn to”.

 

This is the line of all the prayers in the world, without an angle, straight, between earth and sky.

 

Amen, let it be, and soon!

 

 Translated from the Hebrew by Naim and Yehudit Ben-Yosef ©

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Linear Concept of Directions from Abraham to King David

Eden (?) - Gale'ed (?) - Rachel’s Sepulcher (?) - The Temple Mount - Rachel’s Grave –The Cave of Machpelah - Sinai (?)

By Oren Mass

 

There is an amazing line in our world, one that links the seven sites mentioned in the subtitle of this article: Eden (?) – Gale'ed (?) – Rachel’s Sepulcher (?) – The Temple Mount – Rachel’s Grave – The Cave of Machpelah – Sinai (?). Yes, all those sites are in one straight line(!). This amazing fact can’t be regarded as a simple coincidence, so we’ll try to offer some explanations.

 

Although we can’t make an exact measurement by drawing a straight line on the face of a globe represented by a two-dimensional map (we should remember that the world is round), in any case we shouldn’t ignore the intentions of our forefathers and we will attempt to explain those intentions by using a linear concept of general directions.

 

We’ll start with a place called Kubur Bani Isra'il, found in the Benjamin district north of Jerusalem, between Hizme and the Adam settlement, next to and on the east side of the “Ramallah bypass”, road number 60. When the Prophet Samuel spoke to Saul (Samuel 1, chapter ten, 2), as he came from his home in Give'ah (now “Tel El-Ful” or “Hussein’s palace”) to Ramah (now the village of A-Ram), looking for his father’s lost asses, and Samuel sent him to “Rachel’s sepulcher in the border of Benjamin” found in the area between Ramah and his home in Giveah. The site known as “Kubur Bani Isra'il” is an appropriate identification. This site has several large stone buildings, square and oblong (width about 4 meters, height about 2 meters, length between 28 meters to about 120 meters).

 

At least two of those buildings next to road 60 are pointed in the direction of Jerusalem, and in the direction of Hebron as well. Jacob buried Rachel on his way to Ephrath (The Hebrew says "Derekh Efrat" which can be understood as the way to Ephrath). In Jacob’s apology to Joseph (Genesis, Chapter forty-eight, 7) he said there was a "Kivrat Erets" way to come to (the nearest large city) Ephrath. According to the Ramba"n (his commentary on Genesis, chapter thirty-five, 16), Menachem Ben-Saruk interpreted the phrase (Kivrat Erets) as a long way using the fact that the word (Kivrat) has a common root with the word (Kabir = tremendous, great).

The site is suitable as Rachel’s burial site since the sons of Israel would pass it on their way to the Babylonian exile and “Rachel weeps for her sons” and “A voice is heard in Ramah” and Ramah is the name of Samuel’s city next to the burial site, as Samuel testified. There is no way from Jerusalem to the Babylonian exile via Rachel’s Grave near Bethlehem since from that point there is no road leading to the Jordan river fords. Jacob placed the grave according to tradition in the direction of The Temple Mount, as our forefather Abraham did when he buried Sara in the Cave of Machpelah (so testified Rabbi Jacob Moses, who went down to the burial level of the cave, took photographs and made measurements). The Temple Mount was already known as a holy site since the sacrifice of Isaac there, because God directed Abraham to “one of the mountains I will tell you of”, that is to say the location was recognized as holy site. And Jacob

 

 

positioned the grave pointing in the direction of Hebron, because he wished to bury her in the cave of Machpelah as we can conclude from his apology to Joseph mentioned above. So now we can see why those three points – Rachel’s Sepulcher, The Temple Mount, and The Cave of Machpelah are on one straight line.

 

The question is why did tradition establish Rachel’s grave south of Jerusalem beside Bethlehem? My friend, Hagi Ben-Artzi, offers an interesting explanation: When the two kingdoms, Judah and Israel divided, in the days of Jeroboam and Rehoboam the site of Rachel’s Sepulcher was a border district of fighting, since it is known that Ramah passed from one side to the other several times during that period and perhaps the people of Judah weren’t allowed to pray on Rachel’s Sepulcher, both because of Jeroboam who wanted to prevent worship of the Lord, and because of the security measures taken by the Judaean kingdom, and it is very logical to assume that it was a site of paganism like Jeroboam’s idolatry in Beth-el, and therefore one of the Judean Kings, perhaps even Rehoboam, built a monument for Rachel’s grave beside Bethlehem, and he too pointed it with one side to Jerusalem and the other to Hebron, the way Jacob did. And thus Rachel’s Grave, (as differentiated from “Rachel’s Sepulcher” according to Samuel’s description) joins the straight line mentioned above.

The prayers in Rachel’s Sepulcher weren’t renewed even in the time of Cyrus long after the end of the Kingdom of Israel and the exiles return to Jerusalem, apparently because of the idolatry practiced there. The intention of Ezra and Nehemiah was to wipe out the memory of such sites, therefore the settlement in Beth-el wasn’t renewed for the same reason. And so the fact that Rachel’s burial was north of Jerusalem and not south of Jerusalem was overlooked, and that may be the reason the tradition is so ancient and deeply rooted.

From the Zohar (I don’t know the quotation), one can assume that King David was also buried on the Jerusalem-Hebron line, since his city was Hebron and he ruled there for 7 years, and the main part of his rule was in Jerusalem (33 years), therefore his grave was placed on this line. Therefore it’s logical that his grave is precisely on Mount Zion, and not in the city of David or beside “David’s Tower” which aren’t situated on the line mentioned above.

 

Maybe it’s possible to develop a system for identifying cities or graves. If the practice is to bury in alignment between the city of the deceased and Jerusalem, then if we know whose grave it is, we can identify his city, and if we know the city of the one who is buried then we can identify whose grave it is that needs to be identified.

 

In our small country there is only one additional site called “Kubur Bani Isra'il”. The site is in Golan Heights, about 500 meters west of the settlement Nov, on the way down in the direction of the sources of the El-Al river. It’s not known who is buried there, and it’s not obvious that it was once a burial site. I would like to offer an identification of this site as “Gale'ed”, which Lavan called “Yegar-Sahadutha”. According to scriptures (Genesis, chapter thirty-one, 25) Lavan “with his brethren pitched in the mount of Gilead” (which is south of the Yarmuk river) and Jacob “pitched his tent in the mount”, perhaps the mount known today as mount Fares, because it dominates the area north of the Yarmuk. Lavan came to Jacob’s tents to look for his “images”, and there they made a “peace pact” between them. When he spoke to Lavan Jacob twice emphasized the “fear of Isaac” and piled stones into a pillar. Jacob drew the strength to contend with Lavan from the memory of his father because as he swore by the “fear of his father Isaac”, he sent his thoughts to Hebron and pointed the piller stone in the direction of Hebron as well as in the direction of The Temple mount, holy to the people of Israel.

How is it that the site is known as “Kubur Bani Isra'il and not Gale'ed? Well, Jacob and Lavan didn’t agree on the name of the site. One called it Gale'ed and the other called it Yegar-Sahadutha. The site remained without a common name. During the following generations the site became known – like Rachel’s Sepulcher – as Kubur Bani Isra'il, since Jacob built the site in Benjamin the same way he built the site in Golan Heights.

From this we can conclude, Kubur Bani Isra'il in Golan Heights also joins our azimuth line mentioned above.

 

By the way, it’s worth noting that Jacob made it a principle to buy and develop sites positioned in accordance with the Israeli peoples sacred places. Jacob bought a field in Shechem for “an hundred pieces of money” (Genesis, chapter thirty-three, 19), which later became Joseph’s grave. Jacob chose that field because it was in a line with Beth-el (known as Burg-Beytin in the village of Beytin), where God appeared to him, as well as The Temple Mount. These three sites, Joseph’s Grave, Beth-el and The Temple Mount are also in one straight line. From this we can learn that Jacob worked by principle: the Gale'ed, the field in Shechem and Rachel’s Sepulcher.

And then, how did Jacob know how to calculate the direction so accurately without maps? Well, the Bible tells us that Jacob had special talents, (Genesis, chapter forty-five, 27) “and the spirit of Jacob their father revived”, which shows that Jacob had a prophetical way of seeing not found in most people.

 

To our surprise, if we continue the line of The Temple Mount-The Cave of Machpelah further to the south we will reach “Jabel Mussa” or “the Saint Catherine Monastery”, known as “Mount Sinai”. Moses and the people of Israel received the Torah and the ten Commandments of the Bible in the desert and outside the promised land, exactly on this Mountain, which isn’t the highest in the area as would, perhaps, be more suitable for receiving the Commandments, like the rule that a synagogue must be situated in the highest and most outstanding point of the city. Perhaps that mountain was chosen by God in accordance with the sacred line of the promised land, which is the Jerusalem-Hebron line. That established a connection between the mountain and the sacredness of the promised land which helped to overcame the impurity of the foreign land, and made that site outside of Israel worthy of receiving the Commandments, before entering the Promised Land, the land of Israel.

 

And another surprise awaited us. If we are to continue the so spoken line much further north we will reach the area of lake Keban in eastern Turkey. The Euphrates river flows from this lake, and in about an hours drive we come to another lake from which the Hiddekel (Tigris) river flows. That is to say this may be the site of Eden, from which the river “went out of Eden… and from thence it was parted, and became into four heads”, Pishon, Gihon, Hiddekel and Euphrates (Genesis, chapter two, 10). Perhaps the whole idea of buying and building according to directions and azimuth lines came from what Jacob learned from his Grandfather Abraham who was given an order to (Genesis, paragraph thirteen, 17) “walk through the land in the length of it and in the breadth of it”. And this indicates that Abraham mapped the land by width and length lines and measured very accurately in order to find the site crossed by the line from Eden-The Temple Mount and the city of Hebron, which was even then known for its size and importance, (a city with several names, “Kiryath-arba; the same is Hebron” which was built seven years before Zoan in Egypt, etc.), and insisted on buying the Cave of Machpelah in the end of the field of Ephron of Heth, since there is a tradition saying that the entrance to the Garden of Eden is in the Cave of Machpelah and Adam and Eve are buried there, if not in body then in spirit. Thus Abraham found the exact site that connects the Garden of Eden with the land of Israel, and buried his wife Sara there, and placed her grave, as said above, in the direction of the Temple Mount, and actually in the direction of the Garden of Eden as well.

 

We can say that there is a special straight line (azimuth) connecting the sites sacred to the people of Israel: Eden, Gale'ed, Rachel’s Sepulcher, the Temple Mount, Rachel’s Grave, the Cave of Machpelah, and Mount Sinai. And the other sacred line mentioned: Joseph’s Grave, Beth-el, The Temple Mount, bring us to a conclusion in regard to the unique holiness of Jerusalem, where the two lines meet, and all the prayers, the intentions, and the directions of the nations leaders are bound straight toward that point.

 

 

Let’s hope the true intentions will be revealed, so that we can enhance our prayers and direct our thoughts in the right places in line with the true directions,

so long as we direct our hearts to Our Father in Heaven.

 

 

 

Translated from the Hebrew by Naim and Yehudit Ben-Yosef ©

(Eden (The Garden

Lake Kaban (in Turkey)

 

Mount Sinai

 

 

Hebron

The Cave of Machpelah

 

 

Kubur Bani-Isra'il

Rachel's Sepulcher

 

 

 

Beth-el

 

Shechem

Joseph's grave

 

 

Bethlehem Rachel's Grave

 

 
אליפסה: Jerusalem
The Temple Mount

 

All rights reserved, August 2002  ©

Oren Mass, POBox 990, Jerusalem 91009, Israel; rmass@inter.net.il