Rubin Mass has 85 years of experience: qualitative and valuable publishing, since 1927 (Berlin) – and as from 1933 in Jerusalem

נתיבים של אור וצבע  

 

מסע אל צבעי חייך

 

מהו נתיב האור שלך? מהם צבעי נשמתך?

אבחון וטיפול בצבע -  שיטה ייחודית המאפשרת יציאה למסע צבעוני, משותף, שבו עובר האדם היכרות וחיבור עם נשמתו ומהותו, הדרך שלו, אתגריו והפוטנציאל הגלום בתוכו. כל זאת לצד חיבור לתכנים אישיים, רגשיים, עיבודם והעצמה של הכוחות החיוביים שבאדם.

תהליך זה מתאפשר באמצעות התבוננות וחיבור לצבעים ולגוונים הייחודיים של כל אדם ואדם, תוך שימוש בכלים יצירתיים נוספים המאפשרים כר נרחב של ביטוי.