Rubin Mass has 85 years of experience: qualitative and valuable publishing, since 1927 (Berlin) – and as from 1933 in Jerusalem
Ipkha mistabra (Vice Versa) / Inbar,David
  • איך החמיץ המקרא את אמיתותו ההיסטורית של המקרא , בענף המודיעין איפכא מסתברא הוא שמה של גישה המציגה בשיטתיות עמדה המנוגדת לזו המקובלת בחיל. חשיבה זו של "מחוץ לקופסה", למרות, ואולי בזכות נועזותה, מצליחה פעמים רבות לקלוע לאמת. היא קיבלה מקום של כבוד בחיל לאחר כישלון הפרה-קונספציה של מלחמת יום-הכיפורים. גישתו רבת ההשראה של המחבר, ד"ר דוד ענבר ז"ל, ושליטתו בשפות עתיקות רבות, אפשרה לו לקרוא באופן ישיר ממצאים עתיקים, כתובות ממערות קבורה, מיתולוגיות של המזרח-הקדום ולהרכיב פאזל מודיעיני שמצטיירת ממנו תמונה שונה לחלוטין מזו המקובלת על ידי הממסד האקדמי. בניגוד למקובל במחקר, הוא האמין באמיתותו ההיסטורית של המקרא, ומצא פתרונות מובנים, מקוריים ומפתיעים לסתירות הפנימיות ולפערים בין הכתוב בו לבין הבנת המחקר את הממצאים בשטח.
  • Product ID : 139375
  • Categories : BIBLE and COMMENTATORS
  • 160 Pages
  • Year of publishing : 2012
  • ISBN : 9789650903070
  • Price : 33 USD
  • Price in website : 28.1 USD
תמונת הספר איפכא מסתברא מאת ענבר דוד